logo

Thông Tin Nhân Việt

CTY TNHH MTV TM-XNK NHÂN VIỆT
05 Trương Định P.6 Q.3 TP.HCM

ĐT: (08) 39 304 807
(08) 3930 89 86
0 3 0 6 1 0 9 8 9 3
096 86 777 86
nhanvietltd@hotmail.com
1 6 0 2 2 0 1 0 1 5 8 2 9
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Online Support

Skype Yahoo
HOTLINE: 096 86 777 86

Statistics Visitors

Visitors: 1,106,929
Online : 9

MAP TO THE COMPANY

Showroom: 05 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM - Điện thoại: (08) 39 304 807  - Fax: (08) 39 308 986 - Email: nhanvietltd@hotmail.com
Designed and SEO by ArtSeed Design

, , , , , , ,